facebook logo png transparent background

Custom Image Cake (6inch)

RM130.00

Anda nak kan kek dengan gambar artis pilihan korang sendiri?
Boleh sahaja, kenapa tidak. ̼
K̼e̼k̼ ̼C̼h̼o̼c̼o̼l̼a̼t̼e̼ ̼f̼u̼d̼g̼e̼ ̼d̼e̼n̼g̼a̼n̼ ̼B̼u̼t̼t̼e̼r̼c̼r̼e̼a̼m̼ ̼f̼r̼o̼s̼t̼i̼n̼g̼,̼ ̼Y̼U̼M̼M̼Y̼Y̼Y̼ ̼
M̼e̼s̼t̼i̼ ̼s̼e̼n̼y̼u̼m̼ ̼s̼a̼m̼p̼a̼i̼ ̼k̼e̼ ̼t̼e̼l̼i̼n̼g̼a̼ ̼k̼a̼l̼a̼u̼ ̼d̼a̼p̼a̼t̼ ̼k̼e̼k̼ ̼c̼a̼m̼n̼i̼.̼ ̼ ̼
D̼e̼s̼i̼g̼n̼:̼ ̼S̼i̼m̼i̼l̼a̼r̼ ̼s̼e̼p̼e̼r̼t̼i̼ ̼d̼i̼a̼t̼a̼s̼.̼ ̼ ̼B̼o̼l̼e̼h̼ ̼r̼e̼q̼u̼e̼s̼t̼ ̼t̼u̼k̼a̼r̼ ̼gambar.̼ ̼ P̼a̼t̼t̼e̼r̼n̼ ̼t̼i̼d̼a̼k̼ ̼b̼o̼l̼e̼h̼ ̼u̼b̼a̼h̼.̼ ̼ ̼
Jangan fikir banyak, cepat sebelum terlambat. Kami bantu anda.
*Perlukan kek ini dalam masa terdekat?
*Min 4jam sebelum pengambilan. (10pg-6ptg)
*Tempahan perlu dilakukan sebelum jam 2pm untuk pengambilan pada hari yang sama.
*Tertakluk kepada availability semasa.
KLIK PADA LINK DIBERIKAN UNTUK TEMPAHAN SEGERA
Category: Tags: ,

Put your image to our cake

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Custom Image Cake (6inch)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *